Fakta om Thailand

Snabbfakta om landet

Statsskick: monarkinull

Yta: 514000 km2

Huvudstad: Bangkok

Invånarantal:  61,2 miljoner invånare/km2: 119

Befolkning: thai 75%, Kineser 14, övriga 11%

Officiellt språk: thai

Läs och skrivkunnighet: 93%

Religion: buddister 94%, muslimer 4%, övriga 3%

Bnp: $6,400

Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 12%, industri 39%, service 49%

Exportvaror: datorer, kläder, ris, gummi, elektriska apparater

Exportländer: USA, Japan, Kina, UK Singapore, Tyskland, Malaysia

Importvaror: råvaror, fordon, stål maskiner, bränsle

Importländer: Singapore, Japan, USA, Kina Tyskland, Malaysia, Taiwan

Naturtillgångar: trä, tenn, bly, gips, zink fisk, naturgas

<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display:block”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-layout=”image-side”
data-ad-layout-key=”-fd+6f+1i-j4+ts”
data-ad-client=”ca-pub-2490553761165903″
data-ad-slot=”4088565621″></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>