Ekonomi & näringsliv, Miljömedvetenhet

Ekonomi och näringsliv

null

 

Huvudnäringen när det gäller antal sysselsatta är jordbruket, där ris är den främsta grödan. Andra viktiga grödor är spannmål, sockerrör och soyabönor och fisket av främst räkor är betydande. Fler viktiga näringsgrenar utgörs av bomull, tobak och gummiplantager samt gruvbrytning där tenngruvorna på Phuket tidigare haft en speciellt viktig betydelse men som nu är nedlagd pga miljötekniska skäl. En näring som har fått en ökad betydelse är turismen där Bangkok, Hua Hin, Phuket och Pattaya är de viktigaste turistorterna. Thailand besöktes år 2016 av 32,59 milj turister.

Värdet på Thailands export för år 2000 var 68.2 miljarder US dollar och Thailands viktigaste exportvaror är elektronik, kläder, räkor och ris. De viktigaste exportländerna var US 22%, Japan 14%, Singapore 9%. Samtidigt importerade Thailand varor för ett värde av 61.8 miljarder US dollar, mestadels maskiner, bilar, stål och bränsle. De viktigaste importländerna är Japan 26%, US 14%, Singapore 6%. Miljömedvetenhet

 

null

 

Att tänka på miljön är inget som har haft någon högre prioritet i Thailand. De thailändska skogarna har avverkats i ett rasande tempo vilket har fört med sig att Thailands yta numera bara är skogbeväxt till ca 25%. Den thailändska regeringen har uppmärksammat problemet med den skövlade skogen och satt in ett åtgärdsprogram för att återskapa skogbeståndet. Mest utsatt är teakträden i norr och beståndet av de thailändska teakträden är nu så litet att man har förbjudit avverkningen. Eftersom det förekommer illegal avverkning så måste även den enskilda thailändaren bestämma sig för hur man ska se på det kvarvarande beståndet. Är dessa en naturtillgång som man vill bevara till kommande generationer, eller är de bara potentiella möbler. På grund av den stora skogsavverkningen, så har också utrymmet för många olika arter av däggdjuren krympt. I kombination med tjuvjakt har det fört med sig att flera arter bland däggdjuren är med på den internationella listan över utrotnings hotade arter. Av de ca 900 olika fågelarterna anses 20% vara direkt utrotningshotade. Men glädjande nog så har miljöengagemanget ökat i Thailand vilket har medfört att skogsreservat skapats. Andra miljöproblem är avlopp och luftföroreningar ifrån fabriker och större städer samt enorma soptippar som bara växer och växer vid de stora turistorterna.