Geografi & klimat

Geografi

 

null

 

Thailand består av berg och bördigt slättland i norr, och berg och platåland i öster, den centrala delen består av leravlagring från floden ChaoPhraya och det är där som Thailändarna har sin ”risskål”. Södra delen är lågbergig och skogsbeklädd. Den Thailändska floran och faunan består av ett betydande mångfald av växter och djur.

 

Den Gyllene Triangeln

Den Gyllene Triangeln täcker ca 38 miljoner hektar av regnskog med större och mindre bergstrakter i gränslandet mellan Burma, Laos och Thailand. Det är här som floden Ruak rinner ut i Mekongfloden och gör så att Burmas, Laos och Thailands gränser bildar en triangel. Detta område är mycket populärt bland alla äventyrslystna turister.Dom här delarna nordöstra Burma, norra Laos samt norra Thailand är också mycket fattiga områden vilket medför ibland att bönderna frestas att odla opium som sedan köps upp av maffiosos som i undangömda laboratorium vidareförädlar opiumet till heroin. Det mesta säljs vidare till USA och Europa. Det land som lyckats bäst i kampen mot narkotikan är Thailand. De har nästan utplånat den inofficiella odlingen i landet. En del påstår att det främst beror på att turistnäringen är mer lönsam än knarkodling.Klimat

 

null

 

Thailand har ett tropiskt monsunklimat med tre årstider. Den ”kalla” perioden november-februari, den varma perioden april-maj med temperaturer mellan 26-37 grader och till sist den nederbördsrika perioden juni-oktober med stor nederbörd i de södra och sydöstra delarna, men mindre och mer oregelbunden i de norra och nordöstra delarna. Den varmaste periodern infaller under april-maj och september-oktober. Det är under den här periodern som vinden framför allt blåser ifrån sydväst. Under den övriga delen av året så påverkas landet av nordostliga vindar, vilket medför att dygnstemperaturen sjunker till 13-33 gr och regnet minskar.