Statsskick & Religion

Thailand har ett statsskick som liknar det som finns i Sverige, konstitutionell monarki.

År 1933 under Kung Prajadhipok, (1925-1935) upphörde det kungliga enväldet att gälla och thailand fick en monarki som hade den engelska som förebild. Kung Ananda Mahidol (1935 – 1946) gav 1939 Thailand dess nuvarande namn, det tidigare namnet var Siam.

Thailand är kombination av de två Thailändska ordern, Prathet lika med land och thai vilket betyder fri, en grov översättning lär bli frihets landet.

Monark Kung Bhumibol (Rama IX) som regerade i Thailand från mitten på 40-talet till oktober 2016 var världens längst sittande monark. Han avled efter en lång tids vacklande hälsa. Hans efterträdare är hans son kung Maha Vajiralongkorn.

Den Thailändska monarken har betydligt större ”inofficiell” politisk makt än den Svenska (De styrande kan ta en viss hänsyn till kungens åsikt, på grund av monarkens stora popularitet hos folket).

Monarken är mycket populär bland thailändarna, ett bevis för det är att nationaldagen är densamma som Konungens födelsedag den 5 december. Man talar aldrig nedlåtande om den Kungliga familjen.

Den politiska makten utövas av ett tvåkammarsystem bestående av ett representanthus med 500 medlemmar och en senat med 200 medlemmar, där representanthuset och senaten väljs av folket för en period av fyra år. Konungen utser primärministern ur det folkvalda representanthuset och det brukar bli ledaren för det parti som har mest stöd bakom sig.


Religion

 

null

 

Av Thailands befolkning på ca 61 miljoner invånare består 80% av thailändare som alla talar något slag av thaidialekt. Den största minoritetsgruppen är kineser, ca 3 miljoner, och de övriga minoritetsgrupperna är bl  malajer och khmerer. Den största religionen är buddhismen och Thailand är faktiskt ett av de starkaste buddhismfästena i världen och den utövas av hela 95% av landets invånare. En liten minoritet muslimer, ca 4%, finns huvudsakligen vid gränstrakterna till Malaysia. Buddhismen, vars anfader var den indiska prinsen Siddharta Gautama (560 – 480 f.kr), fick sig tilldelad namnet Buddha, den ”upplyste”. De fyra viktigaste händelserna i Buddhas liv var hans födelse i Lumbini i Nepal, hans upplysning ”bodhi”, hans predikan om lidandet vid Benares samt hans ingående i nirvana i Kushinagara. Genom att följa Buddhas lära om de fyra sannigarna kan man ingå nirvana. 


A: Allting i tillvaron är lidande.

B: Lidandet uppstår ur begäret som binder människan vid tillvaron och därmed leder till ett ständigt kretslopp av återfödelse och död.

C: Lidandet kan upphöra genom att begäret övervinns.

D: Detta uppnås av den som följer den åttafaldiga stigen vilken leder till insikt om livet. Stigen består av rätt åskådning, rätt beslut, rätt gärning, rätt meditation, rätt tal, rätt strävan, rätt tänkande och rätt liv. 


Det är allmänt utbrett i thailand att unga män ska tillbringa en tid av ca tre månader som munk. Statsanställda har rätt till tre månaders betald ledighet för att leva munkliv. Det är under klosterlivet som den unga munken genomgår en mogenhetsprocess och blir en man. En ung man som inte har gjort sin klostertid blir oftast betraktad som barnslig och omogen. Med tanke på att Thailand har två års allmän värnplikt, så är det en märklig uppfattning. Klostertiden kan vara ett sätt för Thailändarna att bevara sin kultur samt lära sig att respektera den äldre generationen. Numera avstår de flesta unga män ifrån munklivet.